Giới thiệu về LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM

LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM là một trong những trung tâm phát triển tại nước ngoài của Tập đoàn LINE, nơi phát triển ra hàng loạt các ứng dụng công nghệ trên toàn cầu, với ứng dụng đầu tiên mang tên LINE. Không chỉ các ứng dụng kết nối thông tin, chúng tôi còn tham gia vào việc phát triển nhiều dịch vụ khác nhau do Tập đoàn LINE cung cấp.

Để duy trì sự tin tưởng và yêu mến của người dùng, chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng nghiên cứu, học hỏi và cải thiện các dịch vụ . Chúng tôi – LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM – cùng với Tập đoàn LINE & các chi nhánh khác trên toàn cầu cam kết thực hiện hiện sứ mệnh chung trong việc cải tiến không ngừng nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển liên tục của người dùng.

Dịch vụ

Giới thiệu các dịch vụ đang được cung cấp bởi LINE.

Chi tiết

Blog

Giới thiệu những nỗ lực vì công nghệ phát triển của LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM.

Chi tiết

Dịch vụ

Giới thiệu các dịch vụ đang được cung cấp bởi LINE.

Blog

Giới thiệu những nỗ lực vì công nghệ phát triển của LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM.

Chế độ phúc lợi và Môi trường làm việc

Xem thêm

Tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM, chúng tôi tạo ra một hệ thống các cơ chế khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và không ngại thử thách, và một môi trường để các nhân viên yên tâm làm việc.

Chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp

Giới thiệu các cơ hội công việc tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM.
Hãy cùng chúng tôi tạo ra - không chỉ một dịch vụ - mà là một trải nghiệm kết nối tuyệt vời cho tất cả.

Chi tiết

Chế độ phúc lợi và Môi trường làm việc

Xem thêm

Tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM, chúng tôi tạo ra một hệ thống các cơ chế khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và không ngại thử thách, và một môi trường để các nhân viên yên tâm làm việc.

Cơ hội nghề nghiệp

Giới thiệu các cơ hội công việc tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM.
Hãy cùng chúng tôi tạo ra - không chỉ một dịch vụ - mà là một trải nghiệm kết nối tuyệt vời cho tất cả.