Tuyển dụng

Chế độ phúc lợi và Môi trường làm việc

Tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM, chúng tôi tạo ra hệ thống các cơ chế khuyến khích nhân viên phát triển bản thân và không ngại thử thách, và một môi trường để các nhân viên yên tâm làm việc.

Chi tiết

Cơ hội nghề nghiệp

Giới thiệu các cơ hội công việc tại LINE TECHNOLOGY VIỆT NAM.
Hãy cùng chúng tôi tạo ra - không chỉ một dịch vụ - mà là một trải nghiệm kết nối tuyệt vời cho tất cả.

Chi tiết