STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
23 IT RECRUITER 2021.02.24 Đang thực hiện
22 PROJECT LEADER 2021.02.01 Đang thực hiện
21 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Đang thực hiện
20 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Đang thực hiện
19 SENIOR FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2020.09.09 Đang thực hiện
18 SENIOR JAVA ENGINEER 2020.09.09 Đang thực hiện
17 RECRUITMENT LEADER 2020.12.01 Kết thúc
16 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2020.10.16 Kết thúc
15 JUNIOR QA/ TESTER 2020.09.24 Kết thúc
14 SOFTWARE TESTER (JAPANESE) 2020.09.17 Kết thúc
13 IT COMTOR 2020.09.09 Kết thúc
12 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER 2020.06.08 Kết thúc
11 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
10 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
9 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
8 SENIOR iOS ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
7 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2019.11.11 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc