STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
31 Front-end Technical Leader 2021.10.04 Đang thực hiện
30 Graphic Designer 2021.10.04 Đang thực hiện
29 Japanese Comtor (Native speaker) 2021.09.28 Đang thực hiện
28 Japanese Communicator 2021.09.23 Đang thực hiện
27 QA Engineer 2021.08.20 Đang thực hiện
26 Japanese Comtor 2021.08.02 Đang thực hiện
25 Automation QA Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
24 Blockchain Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
23 Application Security Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
22 Manual QA Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
21 [Urgent] Software Engineer in Test 2021.07.28 Đang thực hiện
20 Android Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
19 iOS Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
18 Backend Engineer (Java) 2021.07.28 Đang thực hiện
17 Senior Java Engineer 2021.07.01 Đang thực hiện
16 Senior Frontend Engineer (ReactJS/ VueJS) 2020.09.09 Đang thực hiện
15 Frontend Engineer 2021.07.28 Kết thúc
14 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER (Python) 2021.05.06 Kết thúc
13 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2021.03.01 Kết thúc
12 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Kết thúc
11 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Kết thúc
10 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
9 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
8 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
7 SENIOR iOS ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc