STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
35 IT COMTOR 2021.08.02 Đang thực hiện
34 Automation QA Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
33 Blockchain Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
32 Application Security Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
31 Manual QA Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
30 [Urgent] Software Engineer in Test 2021.07.28 Đang thực hiện
29 Android Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
28 iOS Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
27 Backend Engineer (Java) 2021.07.28 Đang thực hiện
26 Frontend Engineer 2021.07.28 Đang thực hiện
25 SENIOR JAVA ENGINEER 2021.07.01 Đang thực hiện
24 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2021.04.23 Đang thực hiện
23 SENIOR FULLSTACK ENGINEER 2021.03.12 Đang thực hiện
22 SENIOR FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2020.09.09 Đang thực hiện
21 LEGAL STAFF (Temporary 6 months) 2021.06.08 Kết thúc
20 PROJECT LEADER 2021.06.01 Kết thúc
19 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER (Python) 2021.05.06 Kết thúc
18 JUNIOR QA/ TESTER 2021.04.10 Kết thúc
17 ENGINEERING MANAGER 2021.04.05 Kết thúc
16 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2021.03.01 Kết thúc
15 IT RECRUITER 2021.02.24 Kết thúc
14 RECRUITMENT LEADER 2020.12.01 Kết thúc
13 SOFTWARE TESTER (JAPANESE) 2020.09.17 Kết thúc
12 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Kết thúc
11 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Kết thúc
10 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
9 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
8 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
7 SENIOR iOS ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc