1. Sơ yếu lý lịch / Hồ sơ năng lực (Bắt buộc)

Xác nhận thông tin ứng tuyển

Tải lên Sơ yếu lý lịch và Hồ sơ năng lực của bạn theo định dạng pdf (dành cho các nhà thiết kế, nếu cần).
Bạn có thể tải lên tệp có dung lượng tối đa 10MB cho mỗi lần tải.

Thêm tệp khác

  1. Tải lên Web URL

2. Thông tin liên hệ (Bắt buộc)

Họ tên
Số điện thoại
Địa chỉ email

3. Thư xin việc (Tùy chọn)