STT Vị trí công việc Ngày Trạng thái
25 SENIOR EMPLOYER BRANDING 2021.04.23 Đang thực hiện
24 JUNIOR QA/ TESTER 2021.04.10 Đang thực hiện
23 ENGINEERING MANAGER 2021.04.05 Đang thực hiện
22 SENIOR FULLSTACK ENGINEER 2021.03.12 Đang thực hiện
21 IT RECRUITMENT SPECIALIST 2021.03.01 Đang thực hiện
20 PROJECT LEADER (N2 JAPANESE) 2020.09.15 Đang thực hiện
19 IT COMTOR 2020.09.09 Đang thực hiện
18 SENIOR FRONT-END ENGINEER (ReactJS/ VueJS) 2020.09.09 Đang thực hiện
17 SENIOR JAVA ENGINEER 2020.09.09 Đang thực hiện
16 IT RECRUITER 2021.02.24 Kết thúc
15 PROJECT LEADER 2021.02.01 Kết thúc
14 RECRUITMENT LEADER 2020.12.01 Kết thúc
13 SOFTWARE TESTER (JAPANESE) 2020.09.17 Kết thúc
12 DISTRIBUTED SYSTEMS ENGINEER 2020.09.15 Kết thúc
11 SENIOR CLOUD SERVICE ENGINEER 2020.06.08 Kết thúc
10 FULLSTACK ENGINEER 2019.12.10 Kết thúc
9 Senior UI FRONTEND ENGINEER 2019.12.05 Kết thúc
8 SENIOR ANDROID ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
7 SENIOR iOS ENGINEER 2019.11.30 Kết thúc
6 JAPANESE COMTOR 2019.09.30 Kết thúc
5 ANDROID LEADER 2019.09.30 Kết thúc
4 iOS LEADER 2019.09.30 Kết thúc
3 JUNIOR GENERAL ACCOUNTANT 2019.09.08 Kết thúc
2 BrSE – Bridge Engineer 2019.09.05 Kết thúc
1 JUNIOR SYSTEM ENGINEER 2019.08.14 Kết thúc