LTV TECHTALK #2 vào ngày 26/9/2020

Nối tiếp sự thành công của sự kiện TECHTALK đầu tiên, LINE Technology Vietnam mời cộng đồng kỹ sư cùng đến với buổi tiếp theo trong chuỗi sự kiện TECHTALK.


Sự kiện TECHTALK #2 được dự kiến diễn ra vào ngày 26/9/2020, với đơn vị đồng hành Grokking Vietnam.


Xem chi tiết nội dung thảo luận và đăng ký tham gia tại https://linetechnology.com.vn/en/techtalk/2020/2.