Chủ đề "Elasticsearch: Công cụ tìm kiếm full-text và các vấn đề thực tiễn"

Tại LINE, chúng tôi luôn tâm đắc với câu nói này, thể hiện qua việc các bạn lập trình viên thuộc công ty chúng tôi luôn tìm tòi, học hỏi và chia sẻ kiến thức với đồng nghiệp.


Một trong những hoạt động nổi bật của tháng vừa rồi đối với các dev ở LINERs là buổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm vô cùng quý giá về chủ đề "Elasticsearch: Công cụ tìm kiếm full-text và các vấn đề thực tiễn” của anh Tuấn - nhân viên xuất sắc của tháng. Buổi chia sẻ đó đã thực sự tạo động lực tích cực đến những nhân viên khác - đây là một trong những hoạt động đặc biệt đã tạo nên nét văn hóa độc đáo của LINE Technology Vietnam.